alt

Trening siłowy w sportach walki

Trening siłowy w sportach walki

Nie od dziś wiadomo, że w sztukach walki siła ma bardzo duże znaczenie. Ze względu na swoją złożoność rozpatrujemy możliwości i specyfikę przejawiania siły mięśniowej w wielu pojęciach:

 • absolutna siła mięśniowa
 • względna siła mięśniowa
 • gradient siły
 • siła eksplozywna
 • siła izometryczna
 • siła koncentryczna
 • siła ekscentryczna
 • siła izokinetyczna

Skupimy swoją uwagę na sile eksplozywnej, gdyż to ona ma kluczowe zastosowanie w uderzanych sportach walki: muay thai. k1, boksie czy mma.

Tak więc podstawowymi czynnikami determinującymi poziom siły mięśniowej są:

 • wysoka częstotliwość impulsów, która jest zależna od pobudliwości centralnego układu nerwowego i szybkości przekazywania impulsów do mięśni
 • zdolności synchronizacji jednostek motorycznych zarówno w aspekcie maksymalnej ilości pobudzonych jednocześnie do wysiłku jednostek, jak i w kontekście ich synchronicznej aktywności
 • siła skurczu wynikająca głównie z przekroju fizjologicznego mięśnia, czyli także jego masy
 • kurczliwość pobudzonych mięśni, czyli szybkości skurczu.

Trening szybkościowo-siłowy powinien być wykonywany obciążeniem wahającym się od 30 do 60% CM, o ile przestrzega się skrupulatnie optymalnego czasu wykonywania ruchu. Jeżeli jakość ruchu odbiega od poprawnej to następuje upośledzenie mięśnia co prowadzi do patologii i powoduje dalsze powikłania. Ćwiczenia należy wykonywać dynamicznie, krótkimi seriami (max do 10 powtórzeń w serii) przestrzegając niezbędnego czasu na odpoczynek. Jeżeli czas przerwy lub ilość powtórzeń jest większa to kształtujemy inne cechy niż siła eksplozywna. Należy w tym miejscu dodać, że zbyt duża objętość treningu siłowego czy wytrzymałościowego upośledza układ nerwowy a co za tym idzie spowalnia czas reakcji. Zbyt intensywny rozwój siły maksymalnej nie sprzyja rozwojowi szybkości. Co więcej, zaobserwowano też, iż nieracjonalnie rozwijana siła (zbyt intensywnie-skokowo) obniżała poziom koordynacji wewnątrzmięśniowej czego jednym ze skutków była niedostateczna zdolność rozluźnienia mięśni lub ich części. Powodowało to m.in. spadek szybkości lokomocyjnej.

Adaptacja nerwowo-mięśniowa (lepsza synchronizacja jednostek motorycznych, silniejsza impulsacja) poprawia się po około 6-8 tygodniach treningu.

W sportach walki nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, gdyż stawia nas to na przegranej pozycji. Trenuj z głową, gdyż objętość treningowa nie jest równa jakości a walka nie trwa wiecznie. Inaczej wygląda przygotowanie dla zawodnika który walczy 3x2min a inaczej dla 3x5min. Trzeba to uwzględnić podczas planowania treningu i co najważniejsze stosować, bo wiele osób słyszało o tym, ale nie potrafi tego zastosować. Badania dowodzą że nauczanie czucia przeciwnika może znacznie zwiększyć efektywność szkolenia przy wyraźnym zmniejszeniu dotychczasowych obciążeń treningowych.

Literatura:

 • „Podstawy teorii treningu sportowego” pod red. H. Sozańskiego
 • „Znaczenie współzależności zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych dla osiągnięć w sporcie (ze szczególnym uwzględnieniem sportów walki) Prof. W. Starosta
Custom Field

This is custom field text

Data

2014-09-24

Kategoria

Porady

Tagi
boks, K1, mma, Muay Thai, sparta gym, sporty walki, trening siłowy