alt

Kwiecień 2017

Kickboxing, historia i rozwój na przestrzeni wieków…

Kickboxing, historia i rozwój na przestrzeni wieków… Kickboxing skąd się wziął? Jak wykształciła się ta technika walki? Logicznym jest fakt, że początki rozwiązywania konfliktów za pomocą rąk i nóg, muszą mieć swój początek chyba odkąd pierwszy jaskiniowiec zabrał drugiemu włócznie. Przez wieki świat rozwijał to coraz nowsze i bardziej śmiercionośne bronie, ale jednak do tej pory zamiłowanie do rywalizacji za pomocą tylko własnego ciała jest duże i stale rośnie. Zapasy, boks towarzyszą nam od czasów starożytnych, najpopularniejszym miejscem ich rozwoju, a wręcz rozkwitu była Azja, w której powstało wiele odmian i stylów walki. Kiedy do Azji zaczęli napływać pierwsi Europejczycy, zaczęli uczyć się od Azjatów. Idąc dalej tym tropem, zaczęli propagować sporty walki przywożąc je do Europy, oczywiście w związku z tym w XX wieku nastąpił rozwój i udoskonalanie technik takich jak...

Read More