alt

Luty 2017

ODDYCHANIE I JEGO ROLA W SPORTACH WALKI…

Bez jedzenia można żyć dwa miesiące, bez picia dwa tygodnie, a bez powietrza zaledwie parą minut” mistrz Hung Yi-Hsiang Oddychanie jest jedną z podstawowych funkcji życiowych. Pierwszy oddech rozpoczyna nasze życie pozałonowe, a ustanie oddychania oznacza kres naszej drogi. Proces oddychania jest czymś więcej niż tylko zwykłą czynnością fizjologiczną. Według wielu systemów filozoficzno-religijnych oddychanie jest bezpośrednim udziałem w podstawowym rytmie kosmosu. 1. Podstawy anatomii i fizjologii układu oddechowego Do układu oddechowego należą: nos zewnętrzny, jama nosowa wraz z zatokami przynosowymi, krtań, tchawica, oskrzela główne, płuca wraz z opłucną i jamami opłucnowymi. Czynność układu oddechowego to proces, w którym można wyróżnić dwie składowe: A. oddychanie zewnętrzne, polegające na doprowadzeniu tlenu do komórek zgodnie z gradientem ciśnienia parcjalnego tlenu i jednoczesnym usuwaniu z komórek dwutlenku węgla B. oddychanie wewnętrzne, czyli wewnątrzkomórkowe, w czasie którego cząsteczki tlenu wchodzą w reakcje chemiczne zachodzące...

Read More