alt

Sierpień 2015

muay thai warszawa

Pokaz Muay Thai oraz trening boksu tajskiego -Sparta Gym

Dnia 30 sierpnia Sparta Gym- Warszawska Szkoła Walki wzięła udział w obchodach Dnia Różnorodności Kulturowej zorganizowanego przez Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii. Celem naszego przedsięwzięcia było przedstawienie sztuki muay thai oraz przeprowadzenie treningu boksu tajskiego. [caption id="attachment_50848" align="alignnone" width="300"] Pokaz wai kru - Daniel Prokurat[/caption] Pokaz rozpoczął się od tradycyjnego tańca wai kru, którym wyraża się szacunek trenerom. Następnie zaprezentowano pracę na tarczach pao, stanowiącą nieodzowny element treningu thai boks oraz zademonstrowano walkę muay thai na pełnych zasadach. Techniki prezentowane były na najwyższym poziomie, z pełną szybkością i siłą. Prezentacja sztuki walki muay thai przykuła uwagę zgromadzonych. Drugą część stanowił trening boksu tajskiego zorganizowany dla obecnych tam dzieci i młodzieży. Warunki były dość ciężkie, gdyż zajęcia odbywały się w bardzo upalny dzień (ok. 32’ C), a dodatkowym utrudnieniem było podłoże, które stanowiła sucha...

Read More
Treningi dla Juniorów muay thai/ kickboxing warszawa

Treningi dla Juniorów – muay thai/k1

Od września wprowadzamy treningi muay thai/k1 dla juniorów (12-18 lat). Na zajęciach będą prowadzone głównie ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy oraz elementy technik stosowanych w muay thai czy kickboxingu. Lekcje Muay thai/ kickboxing najlepiej jest rozpocząć w okresie dojrzewania. Dlaczego? Ponieważ jest to czas, w którym kształtowane są wszystkie cechy motoryczne. Jest to najlepszy okres by rozwinąć zdolności koordynacyjne i kondycyjne: szybkość, gibkość, siłę i wytrzymałość. W tym okresie juniorzy potrzebują szczególnej delikatności i psychologicznego kierowania. Nie oznacza to jednak, że należy zmniejszyć im wymagania. W cyklu dojrzewania mogą też występować wahania dotyczące koordynacji, zwinności a co za tym idzie zdolności ruchowego uczenia się oraz adaptacji do zmiennych warunków. Są one naturalną cechą rozwoju ale mogą wpływać demotywująco na juniorów. Dlatego też ważne jest uwzględnianie uwarunkowań rozwojowych w procesie szkoleniowym. Trener odgrywa tu ważną...

Read More
treningi dla początkujących

Treningi dla początkujących – Sparta Gym

Przebieg szkolenia sportowego to proces a proces to szereg następujących po sobie i przyczynowo powiązanych czynności, które prowadzą do pewnych, trwałych zmian. Treningi dla początkujących: muay thai, kick-boxing czy boks różnią się w sposób istotny od średnio-zaawansowanych i zaawansowanych. Na treningu dla początkujących występuje przewaga ćwiczeń ogólnorozwojowych (wszechstronnych), natomiast ze wzrostem poziomu zaawansowania ćwiczenia wszechstronne zanikają na rzecz ćwiczeń specjalistycznych. Postęp w treningu osiągamy poprzez odpowiednie przygotowanie mięśni,  przyzwyczajanie ich do zwiększonych wymagań treningu. Treningi dla początkujących w pierwszym okresie charakteryzują się dużą ilością ćwiczeń koordynacyjnych, budowaniem kondycji oraz wprowadzaniem podstawowych technik. Ćwiczenia koordynacyjne mają na celu skoordynowanie ruchów od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Używanie odpowiednich mięśni w odpowiedniej kolejności i z odpowiednim napięciem umożliwia wykonywanie wszystkich zadań techniczno-taktycznych. W każdej sztuce walki stanowi to punkt wyjściowy. Budowanie kondycji jest kolejnym nieodzownym elementem treningu dla...

Read More
muay thai warszawa

Ciało, jego zdolności adaptacyjne oraz kształtowanie nawyków

Zastanawiałeś się kiedykolwiek nad wpływem treningu na rozwój swojego organizmu?? Każdy organizm, żeby przetrwać musi adaptować się do otaczającego go świata. Tak było kiedyś i tak pozostało. Człowiek z natury jest leniwy i stara się ingerować w otaczający go świat, by stał się dla niego jak najbardziej wygodnym, ograniczając m. in. wszelkie męczące czynności. Do niedawna naturalne było, że człowiek osobiście musiał wykonywać wszystkie prace przydomowe oraz te związane ze zdobyciem pokarmu (polowania). Taki stan rzeczy powodował, że ludzki organizm był silny, wytrzymały, odporny i zdrowy, gdyż w sposób naturalny adaptował się do środowiska. W dzisiejszych czasach prawie wszystko mamy gotowe, "podane na tacy": pożywienie kupujemy w sklepach lub restauracjach, a ciężką pracę, którą kiedyś człowiek musiał wykonać własnymi rękami, wykonują maszyny.  Organizm nie jest więc przyzwyczajany do większego wysiłku. Zauważmy, że teraz ludzie...

Read More